Κατηγορία: 2ο Τμήμα

0

Εργασία σε ιστολόγιο, για 2ο Τμήμα

Σε συνέχεια του εργαστηρίου της 11/03/2015, σας υπενθυμίζω τα εξής: Κάθε ομάδα θα πρέπει να προτείνει κάποιο πρόσθετο (plugin) το οποίο να μπορεί να χρησιμοποιηθεί παιδαγωγικά. Η καταληκτική ημερομηνία ήταν η Κυριακή 15/03/2015. Το...

0

Κριτήρια επιλογής plugin (πρόσθετου) για 1η εργασία

Μεταβείτε στην ιστοσελίδα των προσθέτων του wordpress και επιλέξτε κάποιο πρόσθετο που εκτιμάτε ότι θα μπορούσε να έχει παιδαγωγική – διδακτική χρήση. Κριτήρια για την επιλογή να είναι: Δωρεάν διανομή Πρόσφατες ανανεώσεις Υψηλές βαθμολογίες...