ΑΣΠΑΙΤΕ - ΕΠΠΑΙΚ - Τμήμα Α5 Blog

0

Κριτήρια επιλογής plugin (πρόσθετου) για 1η εργασία

Μεταβείτε στην ιστοσελίδα των προσθέτων του wordpress και επιλέξτε κάποιο πρόσθετο που εκτιμάτε ότι θα μπορούσε να έχει παιδαγωγική – διδακτική χρήση. Κριτήρια για την επιλογή να είναι: Δωρεάν διανομή Πρόσφατες ανανεώσεις Υψηλές βαθμολογίες...